Susan Anthony Dollar

Grade (1/4)

 • 1980-d $1 Sba Susan B. Anthony Ngc Ms65 High Grade
 • 1980-s $1 Sba Susan B. Anthony Ngc Ms63 High Grade
 • 1980-s $1 Sba Susan B. Anthony Ngc Ms65 High Grade
 • 1980-d $1 Sba Susan B. Anthony Ngc Ms65 High Grade
 • 1980-s $1 Sba Susan B. Anthony Ngc Ms63 High Grade
 • 1981-s Susan B. Anthony Dollar, High Grade Unc. Lot-179 Was In A House Fire
 • 1980-p $1 Sba Susan B. Anthony Ngc Ms63 High Grade
 • 1980-s $1 Sba Susan B. Anthony Ngc Ms62 High Grade
 • 1980-d $1 Sba Susan B. Anthony Ngc Ms65 High Grade
 • 1980-p $1 Sba Susan B. Anthony Ngc Ms65 High Grade
 • 1980-p $1 Sba Susan B. Anthony Ngc Ms65 High Grade
 • 1980-d $1 Sba Susan B. Anthony Ngc Ms63 High Grade
 • 1980-p $1 Sba Susan B. Anthony Ngc Ms63 High Grade
 • 1980-d $1 Sba Susan B. Anthony Ngc Ms65 High Grade
 • 1980-s $1 Sba Susan B. Anthony Ngc Ms65 High Grade
 • 1980-d $1 Sba Susan B. Anthony Ngc Ms65 High Grade
 • 1980-d $1 Sba Susan B. Anthony Ngc Ms65 High Grade
 • 1980-s $1 Sba Susan B. Anthony Ngc Ms63 High Grade